ΚΤΗΜΑ ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΚΕ
( 0 )
Καλλιεργούμε και παράγουμε προϊόντα ελιάς χρησιμοποιούμε αποκλειστικά φυσικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους από το πρώτο βήμα.
Προϊόντα » Ελιές
Κατηγορία: Ελιές ( 58 προϊόντα )
Καλαμών - 11.70 € / τεμάχιο
Μέγεθος JUMBO (181-200), PET 3kg
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Καλαμών - 22.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος JUMBO (181-200), PET 6kg
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 18.00 € / κιλό
Μέγεθος Bullets, TIN 12kg, 351-380 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 130.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Bullets, Βαρέλι 150kg, 351-380 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Καλαμών - 2.35 € / τεμάχιο
Μέγεθος LARGE (231-260), PET 500gr
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 2.50 € / τεμάχιο
Μέγεθος FINE, PET 1kg, 321-350 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 5.40 € / τεμάχιο
Μέγεθος FINE, PET 3kg, 321-350 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 10.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος FINE, PET 6kg, 321-350 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 20.40 € / τεμάχιο
Μέγεθος FINE, TIN 12kg, 321-350 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 225.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος FINE, Βαρέλι 150kg, 321-350 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 1.55 € / τεμάχιο
Μέγεθος Brilliant, PET 500gr, 291-320 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 2.70 € / τεμάχιο
Μέγεθος Brilliant, PET 1kg, 291-320 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 6.30 € / τεμάχιο
Μέγεθος Brilliant, PET 3kg, 291-320 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 11.70 € / τεμάχιο
Μέγεθος Brilliant, PET 6kg, 291-320 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 23.40 € / τεμάχιο
Μέγεθος Brilliant, TIN 12kg, 291-320 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 262.50 € / τεμάχιο
Μέγεθος Brilliant, Βαρέλι 150kg, 291-320 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 1.70 € / τεμάχιο
Μέγεθος Superior, PET 500gr, 261-290 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 3.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Superior, PET 1kg, 261-290 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 7.05 € / τεμάχιο
Μέγεθος Superior, PET 3kg, 261-290 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 13.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος Superior, PET 6kg, 261-290 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 26.40 € / τεμάχιο
Μέγεθος Superior, TIN 12kg, 261-290 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 300.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Superior, Βαρέλι 150kg, 261-290 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 1.80 € / τεμάχιο
Μέγεθος Large, PET 500gr, 231-260 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 3.25 € / τεμάχιο
Μέγεθος Large, PET 1kg, 231-260 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 7.80 € / τεμάχιο
Μέγεθος Large, PET 3kg, 231-260 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 15.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Large, PET 6kg, 231-260 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 30.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Large, TIN 12kg, 231-260 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 345.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Large, Βαρέλι 150kg, 231-260 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 1.95 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Large, PET 500gr, 201-230 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 3.50 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Large, PET 1kg, 201-230 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 8.55 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Large, PET 3kg, 201-230 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 16.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Large, PET 6kg, 201-230 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 32.40 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Large, TIN 12kg, 201-230 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 375.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Large, Βαρέλι 150kg, 201-230 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 2.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Jumbo, PET 500gr, 181-200 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 3.65 € / τεμάχιο
Μέγεθος Jumbo, PET 1kg, 181-200 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 9.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Jumbo, PET 3kg, 181-200 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 17.10 € / τεμάχιο
Μέγεθος Jumbo, PET 6kg, 181-200 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 34.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος Jumbo, TIN 12kg, 181-200 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 397.50 € / τεμάχιο
Μέγεθος Jumbo, Βαρέλι 150kg, 181-200 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 2.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Jumbo, PET 500gr, 161-180 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 3.95 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Jumbo, PET 1kg, 161-180 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 9.90 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Jumbo, PET 3kg, 161-180 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 19.20 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Jumbo, PET 6kg, 161-180 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 38.40 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Jumbo, TIN 12kg, 161-180 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 450.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Extra Jumbo, Βαρέλι 150kg, 161-180 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 2.30 € / τεμάχιο
Μέγεθος Giants, PET 500gr, 141-160 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 4.30 € / τεμάχιο
Μέγεθος Giants, PET 1kg, 141-160 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 10.95 € / τεμάχιο
Μέγεθος Giants, PET 3kg, 141-160 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 21.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Giants, PET 6kg, 141-160 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 42.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Giants, TIN 12kg, 141-160 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 495.00 € / τεμάχιο
Μέγεθος Giants, Βαρέλι 150kg, 141-160 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 2.50 € / τεμάχιο
Μέγεθος Colossal, PET 500gr, 121-140 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 4.60 € / τεμάχιο
Μέγεθος Colossal, PET 1kg, 121-140 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 11.85 € / τεμάχιο
Μέγεθος Colossal, PET 3kg, 121-140 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 22.80 € / τεμάχιο
Μέγεθος Colossal, PET 6kg, 121-140 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 45.60 € / τεμάχιο
Μέγεθος Colossal, TIN 12kg, 121-140 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Ελιές - 547.50 € / τεμάχιο
Μέγεθος Colossal, Βαρέλι 150kg, 121-140 τμχ ανά κιλό.
Χρόνος:
Ελάχιστη: 0.00 €
Έξοδα: 0.00 €
Το καλάθι σου
0.00 €
Καλάθι
Δες εάν εξυπηρετεί την διεύθυνση σου.
Το καλάθι σου είναι άδειο